Helsingin Kontulaan täydennysrakentamista

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.9.2020 Kontulan kerrostaloalueen täydennysrakentamisen periaatteet. Tavoitteena on, että tulevaisuuden Kontulan keskusta on julkisen liikenteen solmukohta ja tiivis ja monipuolinen kaupunginosakeskus,...

Turku aloittaa Hirvensalon Lauttarannan esirakentamisen – uusi asuinalue 2030-luvulla

Hankesuunnitelma Hirvensalon pohjoisrannan eli Lauttarannan esirakentamiseksi on valmistunut. Aluehallintoviraston myöntämät vesi- ja ympäristöluvat ja suunnitelmat mahdollistavat sen, että alueelle voidaan sijoittaa puhtaita ylijäämämassoja ja...

Myllypuron Karhukalliolle kaavaratkaisu Helsingissä

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karhunkaatajan eli Karhukallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee Myllypuron lounaisosan ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Tavoitteena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva...

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee vain rakentamislakina

Hallitus on päättänyt, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus etenee nyt osissa. Uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus olisi tarkoitus saada eduskuntaan syksyllä. Sen sijaan maankäyttöä...

Seurakunnilta vuokratonttien luovutuskilpailu Vantaan Hiekkaharjussa

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat päättäneet luovuttaa Hiekkaharjun Kulleropuiston alueelta omistuksessaan olevia AK-, A- ja AO-tontteja asuntorakentamiseen pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Vuokratonttien luovutuskilpailussa ratkaisevana tekijänä tulee...

Lehtisaaren vanhan ostoskeskuksen tonttien vuokraoikeus kilpailutetaan Helsingissä

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat päättäneet luovuttaa Lehtisaaren vanhan ostoskeskuksen tontit asuntorakentamiseen. Vuokraoikeuksista on julistettu kilpailutus, joka päätyy 11.1.2023. Vahvistetun asemakaavan mukaan tonteilla on rakennusoikeutta...

Vantaalla Väritehtaan alueesta Tikkurilan keskustan kokoinen, suunnittelukilpailun voitto jakoon

Vantaalle Tikkurilaan nousevan uuden Väritehtaan kaupunginosan suunnittelu jaetaan kahden arkkitehtitoimiston kesken. Vantaan kaupungin ja Tikkurila Oyj:n järjestämän kilpailun voittoon ylsivät Arkkitehtitoimisto NOAN sekä Arkkitehdit...

Herttoniemen teollisuusalueelle asuinkerrostaloja Helsingissä

Helsingin Herttoniemen täydennysrakentaminen jatkuu. Teollisuusalueen lounaisosassa sijaitsevaan Puusepän porttiin on suunnitteilla 6–14- kerroksisia asuinkerrostaloja, joiden maantasokerroksissa on myös liiketilaa. Tonteilla sijaitsee nykyisin yksi-, kaksi-...

Tampereella haussa 19 tonttia yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen, mukana Hatanpään alue

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttihaku on alkanut. Yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen on tarjolla yhteensä 19 tonttia Hatanpään, Hervantajärven, Kalevan, Koivistonkylän (Ilokkaanpuisto), Ojalan, Santalahden ja Vuoreksen kaupunginosista....

Näsisaaren rakentaminen alkoi Tampereella

Tampereen kaupungille on myönnetty lupa vesitäyttöön eli Näsisaaren rakentamiseen ja saaren rakentaminen Sulkavuoren louheesta on aloitettu. Saari rakennetaan Näsijärveen Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle ja...

Helsingin Pukinmäkeen kolme kerrostaloa täydennysrakentamisena

Helsingin Pukinmäen asemanseudulla on tekeillä kahden erillisen asemakaavan muutos, joka sallisi kolme uutta asuinkerrostaloa. Kyseessä on tontit Isonkaivontie 6:ssa ja Rälssintien varren korttelissa. Toisena...

Helsingissä asuntoja Stainer-koulun tontille

Helsingissä on tekeillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaisi Paraistentie 3:n tontille uusia asuinrakennuksia ja samalla tutkitaan tontilla sijaitsevan Rudolf Steiner -koulun muuttamista asuinkäyttöön. Helsingin Rudolf Steiner...

MDI:n Rasmus Aro: Pääkaupunkiseudun vetovoima näyttää heikentyneen

Kun tarkastellaan korona-kevään vaikutuksista alueittaiseen muuttoliikkeeseen, suurimman häviäjän asemaan joutuu pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), jonka merkittävät muuttovoitot toisessa kvartaalissa ovat vaihtuneet hyvin...

Hermanninranta muuttuu täyttömaasta asuinalueeksi Helsingissä – 5 500 uutta asukasta

Helsingin Kalasataman pohjoisosassa sijaitsevasta Hermanninrannasta suunnitellaan 5 500 asukkaan asuinaluetta palveluineen. Tekeillä on asemakaava ja asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ekologisesti kestävä,...

Tampereen Messukylässä asuntoja teollisuustontille ja huoltoaseman paikalle

Tampereella on tekeillä asemakaavan muutos, joka sallii asuntorakentamisen kolmelle teollisuus-, varasto-, toimisto- ja huoltoasemarakennusten tonteille sekä niiden viereiselle katualueelle. Osoitteeseen Messukylänkatu 21-27 on suunnitteilla neljä...

Herttoniemen keskusta tiivistyy, Ultivista hakenut kaavamuutosta

Helsingin Herttoniemessä muutetaan Linnanrakentajankadun varressa sijaitseva teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alueelle on suunniteltu asuntoja sekä liiketilaa. Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet, jotka on...

Vantaan Mikkolaan 350 uutta asuntoa

Korson suuralueeseen kuuluvan Mikkolan kerrostaloalue laajenee, kun Pihkalantien varrelle rakennetaan kahdeksan uutta kerrostaloa. Rakennusten korkeudeksi sallitaan 5–8 kerrosta ja korkeimmat kaksi rakennusta sijoittuvat Pihkalantien...

Entisen Pöllölaakson alue alkaa rakentua Helsingissä – 600 asuntoa

Skanska toteuttaa Helsingin Länsi-Pasilaan uuden yhdeksän talon muodostaman asuinalueen entiseen Pöllölaaksoon. Alue on saanut nimekseen Ilmattarenpiha kaupunkilaisille suunnatussa nimikilpailussa. Alueen rakentamisen ennakoidaan alkavan vuonna 2023,...

Helsingin Paloheinään kerrostaloja rivitalojen paikalle

Helsingin Pakilassa on suunnitteilla kolme uutta kerrostaloa purettavien rivitalojen tilalle. Kerrostaloja suunnitellaan Torpparinmäen rajan tuntumaan osoitteeseen Kuusimiehentie 2. Tontilla on tällä hetkellä kaksi neljän...

Keravalle uusi asuinalue: rivi- ja luhtitalotontit jo haettavissa

Keravan kaupunki on aloittanut Pohjois-Kytömaalle lähivuosina rakentuvan uuden pientaloalueen rakentamisen rakennustöitä valmistelevilla töillä. Asuinalueen infran rakennustyöt alkoivat heinäkuun lopussa. Tavoitteena on luovuttaa ensimmäiset tontit rakentajien...