Keravalle uusi asuinalue: rivi- ja luhtitalotontit jo haettavissa

Keravan kaupunki on aloittanut Pohjois-Kytömaalle lähivuosina rakentuvan uuden pientaloalueen rakentamisen rakennustöitä valmistelevilla töillä. Asuinalueen infran rakennustyöt alkoivat heinäkuun lopussa. Tavoitteena on luovuttaa ensimmäiset tontit rakentajien...

Täydennysrakentamista Olarin Kuitinmäkeen Espoossa

Espoossa on tekeillä kaavamuutosalue Olarin Kuitinmäessä Kuitinmäentien ja Friisinkalliontien risteyksen koillispuolella. Muutos mahdollistaa yhdeksänkerroksisen asuinkerrostalon ja liiketilaa Kuitinmäentien varteen. Suunnittelualueen pinta-ala on vajaat 19 000 m2...

Lahden historiallisen Rajasen kulman rakentaminen lupavaiheeseen

Lahdessa paljon keskustelua herättänyt Rajasen kulman uudisrakentamisen lupahakemus etenee lautakunnan hyväksyttäväksi. Oskarin piha eli niin sanotun Rajasen kulman kiinteistö sijaitsee Rautatienkadun ja Hämeenkadun kulmassa osoitteessa...

Pohjola Rakennuksen kortteli alkaa nousta Helsingin Vallilaan

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Asunto Oy Helsingin Vallilan Monumentin rakentamisen. Se aloittaa Pohjola Rakennuksen viiden asuintalon kokonaisuuden, johon tulee yhteensä noin 230...

Tarjouskilpailu kahdelle asuinkerrostalotontille Vantaan Hakunilassa

Vantaan kaupunkitilalautakunta esittää kahden asuinkerrostalotontin luovuttamista tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Tontit sijaitsevat Hakunilassa Saagatien päässä. Toisella tontilla 2 on asemakaavanmukaista asuinrakennusoikeutta 1 800 k-m2 ja toisella...

Helsingin Viikissä tyhjä tontti asumiseen – hakijana Senaatti

Senaatti-kiinteistöt on hakenut asemakaavan muutosta Viikin tiedepuiston alueella sijaitsevalle tontille, joka on nyt varattuna toimitila-, opetus- ja tutkimuskäyttöön varattuna. Tontti sijaitsee Maakaarenkuja 2:ssa ja...

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee vain rakentamislakina

Hallitus on päättänyt, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus etenee nyt osissa. Uusi rakentamislaki sekä alueidenkäytön digitaalisuus olisi tarkoitus saada eduskuntaan syksyllä. Sen sijaan maankäyttöä...

Uudistuotantoa Helsingin Pihlajanmäkeen, rakennusoikeus maksaa Lehdolle noin 1,5 miljoonaa euroa

Helsingin Pihlajanmäessä suunnitellaan asemakaavan muutosta osoitteeseen Rapakivenkuja 2, jonne tulisi kaksi uutta asuinkerrostaloa. Vuonna 2017 tehdyn hanke- ja yhteistyösopimuksen, jonka perusteella toteuttaja Lehto Asunnot Oy...

Tourulan Pajalan rakentaminen alkaa Jyväskylässä: YIT rakentaa Koasille yli 120 asuntoa

YIT on sopinut Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n (Koas) kanssa asuinkerrostalon rakentamisesta opiskelijoiden käyttöön Jyväskylän Tourulan Pajalan alueelle. Sopimuksen arvo on runsaat 11 miljoonaa euroa. Seitsenkerroksiseen asuinkerrostaloon...

Tampereen Raholaan uusi asuinalue noin 2 500 asukkaalle

Läntisellä Tampereella sijaitsevan Raholan radanvarren alue muuttuu teollisuuskorttelista uudeksi, noin 2500 asukkaan asuinalueeksi. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen kokouksessaan 12.12.2022. Alue sijaitsee hyvien palvelujen ja...

Lehdon ”Ristikon korttelin” kaava Helsingin Konalassa valtuustoon

Helsingin Konalan keskiosassa, kauppakeskus Ristikon välittömässä läheisyydessä muutetaan toimitilan korttelialue asumisen alueeksi. Uutta asuntokerrosalaa on 8 600 k-m² ja liiketilakerrosalaa 400 k-m². Kaava mahdollistaa...

Rivi- ja kerrostalotonttien haku käynnissä Tampereella

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on alkanut. Kissanmaan, Ojalan, Ranta-Tampellan ja Vuoreksen kaupunginosista on haettavana tontteja sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon. Kaikkia...

Senaatti myy Vantaan Jokiniemestä tontin asuinkortteliksi

Senaatti-kiinteistöt myy tarjousten perusteella Vantaan Jokiniemessä sijaitsevan tontin, jolla on vireillä asemakaavan muutos asuinkerrostalojen korttelialueeksi. OAS on ollut nähtävillä ja maankäytön suunnitelmassa on rakennusoikeutta...

EKEn hankkeet etenevät Kirkkonummella: yhteensä 800 asukasta

Kirkkonummen liikekeskustasa sijaitsevan Tallinmäen kehittäminen ja kaavoittaminen etenee. EKE-Rakennus Oy:llä on esisopimuksiin perustuva yhteistyö maanomistajien kanssa kortteliin, johon tulossa asuinkerrostalojen rakennusoikeutta runsaat 15 000...

Espoossa myynnissä kaksi kerrostalotonttia Olarissa ja yksi Kaitaalla

Espoon kaupunki on myymässä avoimilla tarjouskilpailuilla kolmea asuinkerrostalon tonttia. Niistä kaksi sijaitsee Olarissa uudella Avaruuskadun asemakaava-alueella. Tontit ovat rakennettuja ja tarjouksen tulee sisältää rakennusten purkaminen....

Helsinki jäi jälkeen asuntotuotannon ja kaavoituksen tavoitteistaan

Helsingissä yllettiin asuntotuotannossa 7 000 asunnon tavoitteeseen vuosina 2020–2021, mutta rakentamisen tahti tasaantui vuonna 2022 ja asuntoja valmistui hieman yli 6 000 ja aloitettiin...

HSY: Pääkaupunkiseudulla runsaasti mahdollisuuksia asuntotuotantoon

HSY:n julkaiseman katsauksen mukaan kerrostalovarannon määrä on kaksinkertaistunut viime vuosikymmenen aikana pääkaupunkiseudulla. Asuntotuotanto ei siten ole kiinni tonttivarannon puutteesta. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) julkaisema tonttivarantokatsaus...

Lapti rakentaa neljä kerrostaloa Siilinjärven ydinkeskustaan

Lapti Oy suunnittelee Siilinjärven ydinkeskustassa sijaitsevalle linja-autoaseman alueelle neljää kerrostaloa sekä K-Supermarketia. Neljään 6–8-kerroksiseen asuinkerrostaloon suunnitellaan monipuolista asumista. K-Supermarketin yhteyteen suunnitellaan lisäksi muuta liiketilaa...

Turun Kirstinpuiston toteuttaminen etenee tonttien luovutuksella

Turun Kirstinpuiston toteuttaminen etenee aikaisempien suunnitelmien mukaisesti. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti 1.2. esittää kaupunginhallitukselle, että Kirstinpuiston asemakaava-alueelta hyväksytään esisopimus neljän tontin ja yhden tontinosan myymisestä...

Lauttasaaren Katajaharju täydentyy mm. lisäkerroksilla Helsingissä

Lauttasaaressa sijaitsevaa Katajaharjun aluetta halutaan täydennysrakentaa muun muassa nykyisiä rakennuksia korottamalla yhdellä kerroksella. Näin linjaavat pian päätettävät alueen suunnitteluperiaateet. Alueen keskiosan kerrostalokorttelit muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan...