Turun Itäharjun Voimakadulle 3 000 uutta asukasta

Turussa on tekeillä asemakaavan muutos Tiedepuisto -kärkihankkeen alueelle, jota rajaavat Kalevantie, Voimakatu, Karjakatu ja Jaanintie. Teollisuus- ja varastorakennusten, toimitilarakennusten sekä autopaikkojen korttelialueet muutetaan asuin-,...

Vattuniemen keskuksen kaava etenee Helsingin Lauttasaaressa – ”Kiertotalous tärkeää”

Lauttasaaren keskeisellä paikalla, Vattuniemessä suunnitteilla oleva asemakaavan muutos oli kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 4.10. Tavoitteena on asuntotuotannon turvaaminen ja alueen täydennysrakentaminen käyttötarkoituksen muuttuessa periaatteiden mukaisesti teollisuus-...

Vihdintien bulevardikaupungin asemakaavoitus jatkuu Länsi-Haagan alueella

Helsingin Länsi-Haagassa suunnitellaan Vihdintien bulevardikaupunkia kaupunkiympäristölautakunnan vuonna 2019 hyväksymän kaavarungon periaatteiden mukaisesti. Asemakaavat laaditaan osissa. Nyt laitetaan vireille Vihdintien itäpuolelle sijoittuva Länsi-Haagan asemakaavamuutos. Alueen...

Myllypuron Karhukalliolle kaavaratkaisu Helsingissä

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karhunkaatajan eli Karhukallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee Myllypuron lounaisosan ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Tavoitteena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva...

Helsingin Honkasuota tiivistävä kaavoitus etenee

Luoteis-Helsingissä, Malminkartanon pohjoisreunassa sijaitseva Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue, kaupungin oman ilmaisun mukaan ”puutalojen kaupunkikylä”. Osa Honkasuon länsiosaan jo kaavoitetuista, mutta rakentamattomista asuinkortteleista sijaitsee...

Espoon kaupunki aikoo rakentaa Viiskorven keskukseen uuden kaupunkikeskuksen

Espoon kaupunki aikoo rakentaa Viiskorven keskukseen uuden, laajaa aluetta palvelevan kaupunkikeskuksen. Alueelle laaditaan parhaillaan kaavarunkoa. Asemakaava koskee aluetta Koskelontien, Koskelonsillan ja Juvankartanontien risteyksen pohjoispuolella. Tavoitteena...

Helsingissä Lauttasaaren Pohjoiskaari 34–38 asuinkortteliksi

Helsingin Lauttasaaressa on tekeillä asemakaavanmuutos, jonka myötä Pohjoiskaari 34–38:n hallinto- ja virastorakennuksen tontti muuttuisi asuinkerrostalojen kortteliksi. Taaleri Tonttirahasto II ja Jatke Uusimaa Oy ostivat...

Keravalla kerrostaloja Anttilan tavaratalon paikalle

Vuosia vireillä ollut Anttilan kiinteistön kehittäminen etenee Keravalla. Kaupunkikehitysjaosto käsittelee kokouksessaan 7.10. asemakaavamuutosta kaupungin keskustassa, ns. Anttilan tontilla. Anttilan tavaratalon toiminta Keravalla loppui elokuussa...

Amurin täydennysrakentamisen kaava etenee Tampereella

Amurin alueen täydennysrakentamista osana Tampereen keskustaa on suunniteltu alustavasti laajemmassa yleissuunnitelmassa. Nyt ensimmäinen asemakaavan muutos on edennyt, ja kolme erilaista kaavaluonnosvaihtoehtoa on nähtävillä. Tonteilla osoitteessa...

Neljä uutta kerrostaloa vanhojen tilalle Lauttasaaren Katajaharjuun

Helsingissä, Lauttasaareen kuuluvassa Katajaharjussa on suunnitteilla asemakaavan muutos, joka mahdollistaa neljän vanhan asuintalon purkamisen ja uusien rakentamisen niiden paikalle. Osoitteissa Katajaharjuntie 23 ja 25 ja...

Tampere kaavoittaa kerrostalon suojeltavien Rongan tornien viereen, mukana Arkta Rakennus

Tampereen keskustassa Kyttälän kaupunginosassa asemakaavan muutos on tuomassa uuden asuin- ja liikerakennuksen osoitteeseen Tuomiokirkonkatu 20. Samalla tontilla olevat Rongan torneiksi kutsutut kerrostalot suojellaan. Yhdyskuntalautakunta...

Finnoo etenee Espoossa: metroaseman ympärille 2 000 uutta asukasta

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 7.9.2020 Finnoon Matroonankadun asemakaavamuutoksen. Näin ollen metrokeskuksen lähiympäristön kaavoitus ja samalla koko uuden Finnoon kaupunginosan rakentaminen etenee. Kaava edellyttää vielä valtuuston...

Tampereella Tammelantorin täydennysrakentaminen etenee

Tammelantorin pohjoispuolella sijaitsevaan kortteliin Kullervonkadun ja Tammelan puistokadun kulmaan eli ns. Tamron kulmaan on tulossa uusi asuin- ja liikerakennus. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 8.9.2020 muutoksen...

ARA:n Sampo Vallius: ARAlle sopivat tontit usein RS-tuotannolle, kaavoituksella saataisiin asumiskustannuksia alas

– Kaavoitus on oleellinen keino, jolla asuntojen tuotanto- ja ylläpitokustannuksia voidaan pienentää, saadaan ajan mittaan vuokrakuluja alaspäin ja selvää säästöä aikaan, toteaa arkkitehti SAFA...

Järvenpään Sävelpuiston kaavoitus etenee

Järvenpäässä asemakaavan muutos on tuomassa Sävelpuistoon 160–165 asuntoa ja 200–300 uutta asukasta. Muutosehdotus on nähtävillä 17.6.2021 asti. Asemakaavassa on osoitettu asuinkerrostaloille rakentamista yhteensä 9...

Karhunkaatajasta uusi 2 700 asukkaan alue Helsinkiin

Helsingissä Viikintien ja Raide-Jokerin varteen suunnitellun, niin kutsutun Karhunkaatajan alueen asemakaava etenee kaupunginhallitukseen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin Raide-Jokerin pysäkin ympärille noin 2 700 asukkaalle...

Hannusrannan asemakaava etenee Espoossa

Hannusrannan asemakaavan muutoksessa mahdollistetaan nykyisen, Kaitaan metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan pientaloalueen muuttaminen kaupunkimaiseksi kerrostaloalueeksi. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asemakaavaa kokouksessaan 9.6.2021. Hannusranta sijaitsee Hannusjärven läheisyydessä. Asemakaavan...

Heka purkaa ja tiivistää kortteliaan Helsingin Myllypurossa

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) aikoo purkaa Myllypuron Myllärintieltä 19 rakennusta ja rakentaa niiden tilalle uusia. Viisi rakennusta suojellaan ja peruskorjataan. Myllärintie 10:ssä sijaitsee 24...

Tampereen Hiedanrannan asemakaavoitus alkaa

Hiedanrannan entisen tehdasalueen ja sen lähiympäristön asemakaavoitus on alkamassa. Alueelle suunnitellaan toiminnoiltaan monipuolista rakennetta, jossa on asumista, palveluita sekä liike- ja toimitilaa. Koko Hiedanrannan...

Kolme asuinkerrostaloa lähivirkistysalueelle Helsingin Laajasalossa

Asemakaavan muutos mahdollistaa kolmen asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksentielle Laajasalon Itä-Jollaksessa. Kaava-alue sijaitsee lähivirkistysalueella, mutta se on tehty, koska kaupungin tavoitteena on lisätä asuinrakentamista yleiskaavan tavoitteiden...