Tampereella noin viiden vuoden asumisen tonttivarasto

Tampereella on viimeisen viiden vuoden aikana kaavoitettu asuinrakentamista vuosittain keskimäärin 259 000 k-m2. Asumisen tonttivaranto on vajaa 900 000 k-m2, joka vastaa noin neljän-viiden...

Konalan Ristikon kaavamuutos etenee Helsingissä

Helsingin Konalan keskiosassa, kauppakeskus Ristikon välittömässä läheisyydessä muutetaan toimitilan korttelialue asumisen alueeksi. Uutta asuntokerrosalaa on 8 600 k-m² ja liiketilakerrosalaa 400 k-m². Kaava mahdollistaa noin...

Kaksi uutta kerrostaloa Helsingin Toukolaan

Helsingissä, Damaskuksentie 4:ssä on tekeillä täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos. Tontille rakennetaan kaksi uutta kerrostaloa. Damaskuksentien varteen, purettavan liikerakennuksen paikalle, on suunniteltu kolmikerroksinen asuinrakennus ja...

Tiilismäenrinne aloittaa uudistuvan Kiviruukin rakentamisen Espoossa

Tiilismäenrinne on ensimmäinen suuri asumiseen keskittyviä kortteli uudistuvalla Kiviruukin kaupunkialueella. Ehdotusvaiheessa oleva asemakaava toisi alueelle lähes 800 uutta asukasta. Tiilismäenrinne sijaitsee Länsiväylän pohjoispuolella aivan Kivenlahden...

Kolmen tontin kaavat etenee Helsingin Lauttasaaressa

Lauttasaaren Vattuniemessä kolmea tonttia koskeva asemakaavan muutos etenee. Osoitteessa Melkonkatu 7 tavoitteena on mahdollistaa uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen tontille, jolla sijaitsee tällä hetkellä kaksi seitsemänkerroksista...

Herttoniemen teollisuusalueelle asuinkerrostaloja Helsingissä

Helsingin Herttoniemen täydennysrakentaminen jatkuu. Teollisuusalueen lounaisosassa sijaitsevaan Puusepän porttiin on suunnitteilla 6–14- kerroksisia asuinkerrostaloja, joiden maantasokerroksissa on myös liiketilaa. Tonteilla sijaitsee nykyisin yksi-, kaksi-...

Kerrostaloja Roihuvuoren kirkon viereen Helsingissä

Helsingin Roihuvuoren keskustaan suunnitellaan asuinkerrostalojen ja isomman päiväkodin rakentamista. Tekeillä on asemakaavan muutos, jossa myös suojellaan kirkkorakennus. Kaavamuutoksessa on kerrosalaa 11 550 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa...

Kyttälään uutta täydennysrakentamista Tampereella

Kyttälän täydennysrakentaminen jatkuu Tampereella. Nyt on päätöksenteossa asemakaavan muutos, jonka myötä Tuomiokirkonkatu 22–24:ssä nykyisin sijaitseva asuinkerrostalo puretaan ja korvataan uudella. Uuden rakennuksen tulisi muodostaa...

Hermanninranta muuttuu täyttömaasta asuinalueeksi Helsingissä – 5 500 uutta asukasta

Helsingin Kalasataman pohjoisosassa sijaitsevasta Hermanninrannasta suunnitellaan 5 500 asukkaan asuinaluetta palveluineen. Tekeillä on asemakaava ja asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ekologisesti kestävä,...

Turussa kaavaillaan uudisrakentamista historialliseen keskustaan

Turussa on tekeillä asemakaavan muutos, joka toisi huomattavaa täydennysrakentamista Turun itäiseen keskustaan. Hämeenkadun varrelle, ns. Kerttulinreunalle on suunniteltu neljä uutta kerrostaloa. Kaava sallisi myös...

Hartela ja NCC toteuttamaan Ainolan aluekeskusta Järvenpäässä

Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6. ensimmäisten rakennuttajakumppanien valinnasta Ainolan aluekeskuksen pohjoisten korttelien toteuttajiksi. Keskuskorttelin osa-alueen IV toteuttajaksi valittiin Hartela ehdotuksellaan “Salainen Puutarha”. – Haimme hinta-laatu-kilpailussa...

Tullikamarin aukion uudistaminen etenee Tampereella – YH:lle uudistuotantoa

Tullikamarin asemakaavan muutosehdotus on asetettu nähtäville Tampereella. Kaava mahdollistaa YH Kodit Oy:lle uudisrakennuksen aukion pohjoislaitaan. YH voitti vuonna 2018 alueesta järjestetyn tontinluovutuskilpailun, johon saatiin...

Täydennysrakentamista Helsingin Laajasaloon uuden raitiotien varteen

Helsingin Laajasalon Yliskylässä on tekeillä asemakaavan muutos Yliskyläntien ja pikaraitiotietä varten kaavoitetun Ollinraitio-nimisen katuyhteyden välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että tontille voidaan rakentaa kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja...

Helsingissä asumisen asemakaavoja ohjelmoitu tavoitetta enemmän

Helsingissä on vuosille 2021–2024 ohjelmoituun asemakaavoituksen sisältyy asuinkerrosalaa yhteensä noin 3,2 miljoonaa kerrosneliötä, mikä ylittää 700 000 kerrosneliön tavoitteen. Asuinkerrosalasta noin kolmannes sijoittuu kantakaupunkivyöhykkeelle,...

Espoon kaupunki aikoo rakentaa Viiskorven keskukseen uuden kaupunkikeskuksen

Espoon kaupunki aikoo rakentaa Viiskorven keskukseen uuden, laajaa aluetta palvelevan kaupunkikeskuksen. Alueelle laaditaan parhaillaan kaavarunkoa. Asemakaava koskee aluetta Koskelontien, Koskelonsillan ja Juvankartanontien risteyksen pohjoispuolella. Tavoitteena...

Helsingin AM-ohjelmaan tuhannen asunnon lisäys, tavoitteeksi 8 000 asuntoa vuodessa

Kaupunkiympäristölautakunnan mukaan Helsingin vuotuinen asuntotuotannon tavoite tulee olla 8 000 asuntoa eikä 7 000 asuntoa, mikä on kirjattu parhaillaan lausuntokierroksella olevaan asumisen ja maankäytön...

Tampereen Amurin täydennysrakentaminen liikkeelle, Lehdolla yhteistyösopimus

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 3.5.2023 osaltaan asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa Amurin kaupunginosassa Satakunnankadun ja Kortelahdenkadun kulmassa sijaitsevan korttelin tonttien purkavan uudisrakentamisen. Tilalle sallitaan korkeintaan 9-kerroksinen...

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan kaavan Helsingissä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.10.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutoksen. Länsiosan asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.2.2021 ja se on tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä kaavasta tehtyjen...

Jyväskylän Kuokkalaan Samulinniityn uusi asuinalue 600 asukkaalle – tontteja tarjolla mahdollisesti jo syksyllä

Jyväskylän Kuokkalaan Päijänteen rannan tuntumaan kaavoitetaan uutta asuinaluetta noin 600 asukkaalle. Samulinniitystä on matkaa kaupungin keskustaan viitisen kilometriä. Runsaan yhdeksän hehtaarin laajuiselta suunnittelualueelta on purettu...

Lasihytin asemakaava etenee Espoossa, 4 000 uutta asukasta

Lasihytin asemakaavan muutos etenee Espoossa. Kauklahden juna-aseman tuntumaan tulee uusi asuinalue noin 4 000 asukkaalle. Suunnittelualue sijaitsee Vanttilan ja Kauklahden kaupunginosissa. Senaatin Asema-alueet Oy ja Avain...