Suomi saa yhden suuren rakentajan

YIT ja Lemminkäinen kertovat sopineensa yhtiöiden yhdistymisestä sulautumisella. Yhdessä yhtiöt muodostavat suuren suomalaisen rakennusyhtiön, jonka liikevaihto on noin 3,4 miljardia euroa. Yhdistyneellä yhtiöllä on noin 10 000 työntekijää 11 eri maassa.
Juhannusviikon superuutinen on herättänyt monenlaisia mielipiteitä. Aamulehdessä rakennusneuvos Jukka Terhonen arvioi fuusion piristävän kilpailua ja lisäävän muiden rakentajien tarvetta terästäytyä.
Twitterissä Pohjola Rakennuksen toimitusjohtaja Juha Metsälä‏ puolestaan huolehti siitä, syntyykö nyt Suomeen samanlainen tilanne kuin Ruotsissa, jossa markkinoita hallitsevat ”kankeat isot toimijat”.
Yleisradion jutussa Aalto-yliopiston rakennustekniikan apulaisprofessori Antti Peltokorpi pitää Lemminkäisen sulautumista YIT:hen järkevänä tekona, koska yhdistymisen avulla yhtiön näkyvyys ja painoarvo kasvavat, mikä parantaa menestymismahdollisuuksia Pohjois-Euroopan markkinoilla.
Yhtiön perustelevat fuusiota sillä, että yhdistyminen luo taloudellisesti vahvan yhtiön ja sillä, että yhtiöiden liiketoiminta-alueet täydentävät ja tasapainottavat toisiaan sekä parantavat yhtiöiden suhdannekestävyyttä.
YIT:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria kommentoi, että YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisellä syntyy vahva pohjoiseurooppalainen pelinrakentaja ja uudistaja. Käykö todella näin, jää nähtäväksi, mutta nyt hartioiden leveys on samaa sarjaa ruotsalaisten kilpailijoiden kanssa.
Yhdistyvä yhtiö toimii 11 maassa, mutta kansainvälisyydessä riittää vielä paljon tehtävää: liikevaihdosta noin 70 prosenttia tulee Suomesta.

Edellinen artikkeliLehtileikkeet
Seuraava artikkeliRadanvarren uudiskohteiden pienet asunnot kallistumassa hyvän vuokratuoton takia