Senaatti käynnistää markkinavuoropuhelun Kivimiehen alueesta Otaniemessä

Senaatti-kiinteistöt järjestää Espoon Otaniemen Kivimiehen alueen Senaatin kehityskohteista markkinavuoropuhelun potentiaalisille toteuttajille, rakennuttajille ja sijoittajille. Tavoitteena on kartoittaa markkinoiden osallistumishalukkuutta tuleviin tarjouskilpailuihin sekä saada palautetta suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta.

Alueella on tekeillä asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on noin 150 000 kerrosneliömetrin uudisrakentaminen. Tämä mahdollistaa asumisen noin 3 000 uudelle asukkaalle sekä uusia työpaikkoja. Rakentaminen sovitetaan ympäristöön ja alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä luontoarvot huomioidaan suunnittelussa. Olemassa olevia rakennuksia pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2019 ja tavoitteena on, että kaavaehdotus asetettaisiin nähtäville keväällä 2022 ja kaava hyväksyttäisiin loppuvuodesta 2022. Ensimmäiset tarjouskilpailut Senaatin myytävistä kohteista on tavoitteena järjestää 2022-2023.

Senaatti toteuttaa markkinavuoropuhelun toimijakohtaisilla tapaamisilla 24.1–1.2.2022.

Kivimiehen alue sijaitsee Keilaniemen ja Aalto-yliopiston metroasemien välissä ja Raide-Jokerin pysäkki sijoittuu alueen reunaan Otaniementielle. Tavoitteena on toiminnoiltaan monipuolinen ja kestäviin kulkumuotoihin perustuva tiivistyvä kaupunkirakenne sekä Otaniemen ja Keilaniemen alueiden entistä parempi kytkeytyminen toisiinsa. Senaatti-kiinteistöt ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy vastaavat Kivimiehen alueen kaavamuutoksen laatimista varten tarvittavista suunnitelmista ja selvityksistä. Asemakaavamuutoksen laatimisesta vastaa Espoon kaupunki.

Kuvan lähde: Huttunen–Lipasti Arkkitehdit Oy, Tuomas Uusheimo / Senaatti.

Edellinen artikkeliEnsimmäinen luksushotelli Suomeen?
Seuraava artikkeliLähiTapiolalle ja Rakennusteholle asuntorakentamista Oulun Karjasillalle