Rakennuttamisen vuosi 2022

EcoReal Oy:n rakennuttamisessa oli mielenkiintoinen kasvun vuosi 2022. Tiimin vetovastuun osalta koettiin vuoden aikana muutoksia ja tiimi siirtyi uuden vetäjän, Leena Juvanin, alaisuuteen loppuvuodesta alkaen.

Rakennuttamisen tiimiä vahvistettiin vuoden 2022 aikana myös muilta osin; uusina projektipäällikköinä aloittivat Matias Peuraniemi, Riku Lehtonen, Jürgen Schreiber ja Tuomas Husso. Talon sisältä teknisen managerin tehtävistä vielä Timo Junttila siirtyi projektipäälliköksi kasvattaen tiimin kooksi seitsemän henkeä. Nykyisellään tiimi käsittää asiantuntijoita sekä rakennustekniikasta kuin LVIA- ja sähkötekniikasta, joten kaikki rakennuttamisprojektit voidaan toteuttaa omalla tiimillä.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin lähes sata rakennuttamisprojektia. Suurin osa projekteista tehtiin avainasiakkaiden kanssa korjaten, muuttaen ja uudistaen heidän omistuksissaan olevia kiinteistöjä pääkaupunkiseudulla.

Tyypillisinä projekteina mainittakoon vuokralaismuutokset, joita toteutettiin useaan eri kohteeseen. Esimerkiksi Sagax Finland Oy:n omistamaan kiinteistöön toteutettiin uudet nykypäivän tarpeisiin soveltuvat toimistotilat. Kohde suunniteltiin siten, että toimenpiteet ovat kustannustehokkaita ja että niillä saadaan näyttävä ja kestävä lopputulos. Toimistotiloihin tehtiin saneeraus, jossa uusittiin lattia- seinä- ja kattopinnat. Tämän lisäksi uusittiin toimiston valaistus ja saneerattiin WC-tilat sekä keittiöt ja taukotilat.

Kiinteistöjen valaistuksen uudistamista energiatehokkaimpiin led-valoihin toteutettiin noin 5 kohteeseen ja näitä töitä odotetaan enemmissä määrin myös vuodelle 2023. Sähköautojen latauspisteiden lisättiin noin 100 kpl eri kiinteistöihin.

NREP Finland Oy:n kanssa solmittiin alkuvuodesta puitesopimus, jonka myötä vastataan valikoitujen asuntokohteiden takuutarkastusten hoitamisesta avaimet käteen periaatteella. Pilottihankkeena toteutettiin 2 v takuutarkastus ja 2 v takuutöiden projektinjohto As Oy Vantaan Grand Prixille.

Referenssi As Oy Vantaan Grand Prix

Katsaus vuoteen 2023

Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan ainoana rakentamisen lajina lisääntyvästä epävarmuudesta huolimatta myös vuonna 2023. Niin asuinrakennusten kuin toimitilojen korjaaminen kasvaa. EcoRealin Rakennuttaminen keskittyy tänä vuonna palvelemaan sekä nykyisiä asiakkaita kasvavalla tehokkuudella kuin solmimaan uusia asiakassuhteita Suomen johtavien kiinteistönomistajien kanssa. Alkuvuoden aikana tullaan lanseeraamaan rakennuttamisen palvelupaketit niin sähköautojen latauspisteiden hankintaan, automaation keskittämiseen kuin vähähiilisten kiinteistöjen rakennuttamiseenkin. Näillä palveluilla ja ratkaisuilla autetaan asiakkaita saavuttamaan ympäristötavoitteensa kiinteistöjen elinkaaren kaikissa vaiheissa.


Leena Juvani
Johtaja, rakennuttaminen
EcoReal Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan lähde: MDI.

Edellinen artikkeliSenaatilta tulossa myyntiin noin sadan asunnon rakennusoikeus Järvenpäässä
Seuraava artikkeliNewil&Bau keräsi viiden miljoonan euron kasvurahoituksen