Kylmäalan pitkä tie hiilineutraaliuteen

Kylmäala on ollut murroksessa jo pitkään ympäri maailman. Syy tähän on selvä: ihmisten herääminen kylmäaineiden (ja yleisemmin kylmäalan) ilmastovaikutukseen. Oli kyseessä sitten olemassa oleva tai vasta suunnitteilla oleva laitos, on jokainen kylmätekniikan kanssa tekemisissä ollut törmännyt viime vuosina kysymykseen: voidaanko tätä kylmäainetta käyttää vielä ensi vuonnakin?

Kysymys koskettaa lähes jokaista kiinteistönomistajaa – nykyaikaisessa toimitilakiinteistössä kylmätekniikkaa käytetään laajalti muun muassa lämpöpumpuissa, vedenjäähdyttimissä sekä keittiöiden kylmälaitteissa.

Kylmäaineiden suhteen elämme tällä hetkellä niin kutsuttua siirtymävaihetta – siis 2015 käynnistynyttä portaittaista HFC-kylmäaineiden alasajoa. Viimeisin näistä portaista on 1.1.2020 voimaantullut GWP-arvoltaan yli 2500 olevien kylmäaineiden markkinoille tuomisen kielto (siis aineiden, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on yli 2500 (!) kertaa hiilidioksidin vastaava). HFC-aineiden alasajon pitkäaikainen tavoite on tietenkin kylmäaineiden merkittävän ilmastovaikutuksen vähentäminen.

Alasajoprosessi on ollut pitkä ja jokainen HFC-aineiden käyttöä rajoittava porras on vähitellen työntänyt alan toimijoita kohti uusia toimintatapoja ja kylmäaineita. Alan toimijat asentajista laitevalmistajiin ovat kuitenkin ottaneet haasteen vastaan ja kylmäainetilannekin on alkanut selkiytyä uusien laiteratkaisujen yleistyessä ja uusien kylmäaineiden vaihdon vanhoihin laitteisiin arkipäiväistyessä.

Kylmälaitteisiin investoitaessa on asetusten ja lainsäädännön noudattamisen lisäksi syytä huolehtia siitä, etteivät jäähdytyksen kulut karkaa. Oikein mitoitettu käyttötarkoituksen kannalta optimaalinen laiteratkaisu takaa, ettei energiaa kulu turhaan.

Olemassa olevienkin laitteiden kokonaishyötysuhdetta voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä lämmöntalteenotto. Kylmätekniikkaan laitettu raha on investointi tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen edetessä myös kylmäalan kuuluu edetä – kylmälaite kerrallaan.

Kirjoittaja Samuli Santala toimii
EcoReal Oy:ssä kylmä- ja LVI-tekniikan projektipäällikkönä.

 

 

 

 

 

Edellinen artikkeliSenaatilta tarjouskilpailu Kotkan keskustan merenrantakorttelista
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Kojamon Nieminen: ”Vuokrasääntely vähentäisi tarjontaa”