KTI alkaa raportoida asuntovuokrainformaatiota entistä tiheämmin

KTI siirtyy asuntovuokratietojen neljännesvuosittaiseen päivittämiseen entisen puolivuotissyklin sijaan.

Aiemmin KTI on kerännyt asuntovuokratietoja maaliskuussa ja syyskuussa – nyt seuraava koontiajankohta on jo 1. kesäkuuta.

–Asuntovuokramarkkinoiden muutokset ovat aiempaa nopeampia. Tiheämmällä seurannalla haluamme parantaa markkinatietojen ajantasaisuutta ja hyödynnettävyyttä, kertoo johtaja Matti Heiskanen KTI:stä.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntotarjonta on kasvanut voimakkaasti, samoin kansainvälisten sijoittajien osuus.

–Myös markkinakäytänteet ovat muuttuneet. Aiemmin vuokriin oli tapana tehdä indeksitarkistuksia kerran vuodessa, nykyään on siirrytty enemmän jatkuvaan hinnoitteluun, Heiskanen sanoo.

KTI:n mukaan entistä tiheämmin tuotetut indeksit ja vuokratunnusluvut auttavat markkinatoimijoita oman vuokraustoimintansa ohjaamisessa ja hinnoittelussa sekä asuntosalkkujensa kehittämisessä.

Dynaamisen analyysityökalun avulla vuokratiedoista voi hakea muun muassa neliövuokriin ja kokonaisvuokriin pohjautuvia tunnuslukuja esimerkiksi osamarkkinoittain, huoneistotyypeittäin ja rakennusvuosittain.

Kuvan lähde: iStockphoto.