Helsingin Hernesaareen yli 300 000 kerrosneliötä lisää asuntorakentamista

Helsingin valtuusto hyväksyi keskiviikkona 22.4. kaavan, joka koskee vanhaa telakka- ja satama-aluetta Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella.

Kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle.

Tavoitteena on, että Hernesaaresta kehittyy vetovoimainen asuinalue sekä matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merellinen keskittymä. Alueella tuetaan toimintatapojen uudistamista ilmastomuutoksen torjumiseksi.

Uutta asuntokerrosalaa Hernesaareen saadaan 316 000 kerrosneliömetriä., ja Hernesaaren tulevaisuuden asukasluku olisi 7 600.

Asuinkerrostalojen korttelialueet koostuvat pääosin 6–8-kerroksisista asuinkerrostaloista.

Hernesaaressa pyritään monipuoliseen asuntotuotantoon: ARA-vuokra-asuntoja tulee olemaan neljännes, hitas- ja asumisoikeusasuntoja 30 prosenttia ja loput sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.

Työpaikka- ja palvelukerrosalaa Hernesaareen on tulossa noin 139 000 kerrosneliömetriä. Kokoojakatu Laivakatu jakaa alueen itäpuolen asuntoalueeseen ja länsipuolen työpaikka-alueeseen.

Kuvan lähde: Tietoa Oy.

Edellinen artikkeliValtuusto päätti: Turun ratikan suunnittelu jatkuu
Seuraava artikkeliVartiokylänlahdelle suunnitellaan asuinalueita 7 500 ihmiselle