Havainnekuvien anatomia

3D–renderöinnit (kuten visualisoinnit tai havainnekuvat) ovat yleistyneet nopeasti kiinteistö- ja rakennusalalla ja niiden käyttö on jo arkipäivää uudiskohteiden markkinoinnissa. Kuluttajat osaavat vaatia perinteisten pohjakuvien ja materiaaliluetteloiden lisäksi myös visuaalisempaa sisältöä uudiskohteesta. Taidokkaat renderöinnit helpottavat huomattavasti tulevan asunnon tunnelman hahmottamista, esimerkiksi visualisointikuvien tai animaatiovideoiden muodossa. Tämä puolestaan nopeuttaa täyttöasteen saavuttamista ja rakentaminen voi alkaa.

Renderöinti on tietokoneella luotu kuva 3D-mallin pohjalta

Yksinkertaisuudessaan renderöinnissä on kyse tietokoneella mallinnettavasta kohteesta, jossa luodaan arkkitehtimateriaalin pohjalta valokuvantarkka malli siitä miltä asunto tulee valmiina näyttämään. Asunnosta luotuun 3D-malliin ”liitetään” renderöimällä esimerkiksi todelliset materiaalit, värit, valaistus ja yksityiskohdat, jotka auttavat tarjoamaan mahdollisimman todellisen kuvan vasta suunnitteilla olevasta kohteesta. Lopputuotoksena voi olla joko still-kuvia, animaatiovideoita, 360-kuvia tai tuoreimpana lisäyksenä erilaisia VR-sovellutuksia.

Valmis tuote vaatii kaksi varsinaista työvaihetta

Jokainen valmis 3D-renderöinti sisältää kaksi varsinaista työvaihetta – mallin luomisen sekä itse renderöinnin. Mallin luominen alkaa 3D-rungon luomisesta, joka muodostetaan pienistä geometrisistä palasista – polygoneista. Polygonit puolestaan yhdistellään ja muovataan haluttuun muotoon tietokoneohjelman luomassa kolmiulotteisessa tilassa. Lopputuloksena on geometrisesti tarkka 3D-mallinnus kohteesta.

Mallinnusvaiheessa 3D-ympäristöön asetellaan myös yksitellen mallinnetut huonekalut ja eri yksityiskohdat paikoilleen. Tuhansista eri huonekaluvaihtoehdoista on osattava valita asunnon tunnelmaan ja arvoon parhaiten sopivat kombinaatiot. Myös asunnon mittasuhteiden ja perinteisten arkkitehtuuristen lainalaisuuksien kanssa on oltava tarkkana, jotta vältetään herättämästä epärealistisia odotuksia.

Pelkkä mallinnettu luuranko ei vielä kerro kohteesta tarpeeksi, joten siihen on istutettava lisää sisältöä. Itse renderöintivaiheessa mallin runko ”meikataan” näyttämään luonnolliselta. Siihen lisätään tekstuureja, valaistusta ja värejä, jotta malli saadaan näyttämään mahdollisimman luonnolliselta. Erityisesti tämä vaihe vaatii tekijältään ammattitaitoa sekä visuaalista näkemystä, joten viimeistään se erottaa ammattilaisen harrastelijasta. Kiinteistö- ja rakennusalan parhaat tekijät ovatkin usein arkkitehdin koulutuksen saaneita ammattilaisia.

3D-renderöinnit ovat arkipäivää kiinteistöalan markkinoinnissa

Renderöinnin lopputuotteena syntyvät visualisointikuvat ja animaatiovideot ovat vakinnuttaneet paikkaansa kiinteistö- ja rakennusalalla. Selkeänä etuna gryndauksen kannalta nähdään, että kattava ennakkomarkkinointimateriaali nopeuttaa varsinaisen projektin aloittamista, kun täyttöaste saavuttaa nopeammin asetetun tavoitteen. Lisäksi materiaali helpottaa kommunikointia loppukäyttäjien ja viranomaisten kanssa.

Renderöintien etuna on myös niiden erittäin pitkä käyttöikä, sillä niiden avulla pystytään jo hyvin aikaisessa vaiheessa projektia näyttämään, miltä tila tulee näyttämään valmiina. Still-kuvien ja animaatiovideoiden elinikä voi olla useita vuosia, sillä seuraavan kerran tilasta saadaan materiaalia vasta sen valmistuttua. Osa kokee myös ammattimaisen markkinointimateriaalin lisäävän yritykseen liitettäviä positiivisia mielikuvia sekä viestivän heidän halustaan pysyä alan kehityksessä mukana.

Loppukäyttäjien kannalta still-kuvat, 360-kuvat ja animaatiot helpottavat tulevan tilan hahmottamista sekä pyrkivät viestimään siitä, millaista kohteessa olisi asua tai työskennellä. Laadukkaiden renderöintien ja sisustussuunnittelun avulla myös kohteen tunnelma saadaan viestittyä asiakkaalle tehokkaasti. Etenkin asuntomyynnissä on poikkeuksetta kyse tunnelman ja ”pullantuoksun” viestimisestä. Ostajan täytyy tuntea, että juuri tuo kohde olisi hänelle sopiva kodiksi.

Tulevaisuus tuo virtuaalitodellisuuden ja prosessointitehoa

Virtuaalitodellisuus ja sen monipuoliset käyttömahdollisuudet ovat olleet pinnalla jo pidemmän aikaa. Ei liene yllätys, että renderöityä materiaalia on mahdollista siirtää myös virtuaalitodellisuuteen. Nyt mahdollisia ostajaehdokkaita tai tulevia vuokralaisia on mahdollista kuljettaa VR-lasien välityksellä tarkastelemaan vasta suunnitteluvaiheessa olevaa rakennusprojektia valokuvantarkassa ympäristössä.

Jo lähitulevaisuudessa teknologia mahdollistaa paljon uusia sovelluksia. Renderöinnissä keskeisessä roolissa oleva tietokoneiden prosessiteho kasvaa ja algoritmit kehittyvät, mikä alentaa mallinnuksen kustannuksia entisestään. Tämä on mahdollistanut ensimmäiset sovellukset reaaliaikaiseen 3D-renderöintien tarkasteluun virtuaalitodellisuudessa, kun tietokoneelta vaadittava suorituskyky pystyy vastaamaan sille tarjottuihin haasteisiin.

Esimerkkeihin pääset tutustumaan täältä: http://unrealer.studio/

Kirjoittaja on Unrealer Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kankaanpää.

Edellinen artikkeliLehtileikkeet
Seuraava artikkeliAsuntomarkkinat jakautuneet niin alueellisesti kuin asuntotyypeittäin