Energiatehokkuutta paremmaksi energiamanagerin avulla

Energiamanageerauksen päätavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Tämä tapahtuu automaatiojärjestelmien etävalvonnalla ja kiinteistöjen kohdekäynneillä. Näiden pohjalta tehtyjen havaintojen perusteella energiamanageri ehdottaa kiinteistön energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Kiinteistöjen energiankulutuksessa tapahtuvat poikkeamat raportoidaan kuukausittain kohteen ylläpidosta vastaaville henkilöille. Energiamanageri toimii myös ylläpidon teknisenä tukena.

Kiinteistöjen kohdekierrokset energiamanageri tekee yhteistyössä ylläpidon kanssa. Mukana kierroksilla on huoltohenkilö tai tekninen manageri, jolta saa ajankohtaista tietoa kiinteistön käytöstä ja vuokralaisista. Kierroksen aikana käydään läpi tekniset tilat, valvomo ja vuokralaisten tiloja, joiden perusteella ehdotetaan toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Näiden lisäksi ylläpidolta saatujen tietojen pohjalta energiamanageri pystyy toteuttamaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, jotka eivät vaadi investointeja. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihdon aikaohjelmien ja sisälämpötilojen optimointi.

Energiamanageerauksessa kiinteistöjen automaatiojärjestelmien toimintaa seurataan aktiivisesti etäyhteyksien avulla. Etäseurannalla pyritään varmistamaan, että järjestelmät toimivat oikein ja olosuhteet ovat kunnossa. Sen avulla pystytään myös havaitsemaan laiterikkoja ja muita mahdollisia vikatilanteita järjestelmässä. Näistä havainnoista energiamanageri on yhteydessä tekniseen manageriin tai tekee suoraan vikailmoituksen huollolle. Etäseurantaa hyödynnetään myös, kun pyritään selvittämään syitä muutoksiin kiinteistön energian kulutuksessa.

Kiinteistöjen energiankulutusta seurataan kuukausi- kvartaali- ja vuositasolla. Kohteiden kuukausittaisella kulutusseurannalla pyritään havaitsemaan muutoksia energian kulutuksessa lyhyellä aikavälillä, jotta niihin pystytään reagoimaan nopeasti. Syyt kulutusmuutoksiin selvitetään etäseurannan ja ylläpidon avulla sekä tarvittaessa kohdekierroksella. Kvartaali- ja vuositasolla seurataan kiinteistöjen energiankulutuksen kehitystä ja energiankulutustavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä.

Energiamanageerauksen jokaisella osa-alueella korostuu yhteistyö teknisten managereiden, kiinteistöpäälliköiden ja huollon kanssa. Energiamanagerin ja ylläpidon välinen toimiva yhteistyö on tärkeä osa kiinteistöjen energiatehokkuuden ylläpitoa ja saavuttamista.

 

Kirjoittaja Erika Rousu työskentelee
EcoReal Oy:ssä energiamanagerina.

 

 

 

 

 

 

Kuvan lähde: MDI.

IWG The Global Workspace Leader
Edellinen artikkeliS-pankki myi reilut 200 asuntoa NREP:lle, JLL neuvonantajana
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Asuntosijoittajalla voi olla tukala tilanne