Energiankäytön optimointi

Energiaremontit ovat järkevä tapa tiputtaa kiinteistön energiankulutusta ja vähentää sen tuottamia päästöjä. Remonttien jälkeen järjestelmät toimivat yleensä jo todella järkevästi, mutta energiankäytön optimoinnilla saadaan viilattua viimeisetkin asiat kuntoon ja seurattua kiinteistön järjestelmien järkevää käyttöä.

Energiakatselmuksessa määritetyt säästövaikutukset perustuvat siihen, että kiinteistön lämmitys, jäähdytys sekä ilmanvaihto toimivat määriteltyjen asetusarvojen ja käyntiaikojen mukaisesti. Optimointijaksolla seurataan rakennusautomaation etäyhteyden avulla näiden järjestelmien toimintaa. Etäyhteydellä havaittuja vikoja ovat käyttäjien mahdolliset käyttövirheet, kuten laitteiden tai asetusarvojen käsikäytöt ja vääränlaiset säädöt sekä toiminnassa havaittuja vikoja, kuten ohjelmointivirheet sekä laiterikot. Nopea reagoiminen näihin on tärkeää, koska muuten näiden vaikutukset näkyvät energiankulutuksen kasvuna tai olosuhteiden heikkenemisenä.

Vikojen lisäksi etäyhteydellä optimoidaan energiankulutusta muuttamalla asetusarvoja kiinteistön todellinen käyttötarve ja olosuhteet huomioiden, jottei turhaa lämmitystä tai jäähdytystä tapahdu. Tilojen olosuhteiden hyvänä pitäminen on tärkeää energiankäytön optimoinnissa aivan kuten energiaremonteissakin, kuitenkin tilojen käyttötarkoitus huomioiden.

Energiankäytön optimointiin liittyy vahvasti myös energiankulutuksien seuraaminen. Vertaamalla energiankulutusta energiaremonttia edeltävään aikaan saadaan energiaremontin tuottama säästö selville. Mikäli tämä säästö poikkeaa huomattavasti energiakatselmuksessa arvioidusta säästöstä eikä tälle ole tiedossa olevaa selkää syytä, kuten kiinteistön käyttöasteen muutos, selvitetään asia yhdessä projektipäällikön ja mahdollisesti teknisen managerin tai kiinteistöpäällikön kanssa.

Energiankäytön optimoinnista raportoidaan asiakkaille kvartaaleittain energiaremontin valmistumisen jälkeen. Näin asiakkaatkin ovat tietoisia energiaremontin tuloksista sekä seurannan havainnoista.

 

Kirjoittaja Juha Riuttalahti työskentelee EcoReal Oy:ssä automaatioasiantuntijana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan lähde: MDI.

IWG The Global Workspace Leader
Edellinen artikkeliHelsingin Jätkäsaareen uusia Hitas-asuntoja – työt käyntiin huhtikuussa
Seuraava artikkeliLahteen halutaan laadukasta arkkitehtuuria