Asuinkerrostalon ylläpitoon liittyvät verot kaksinkertaistuneet 2000-luvulla

RAKLIn teettämän kiinteistön omistamisen veroselvityksen mukaan kiinteistön omistamisen verorasitus on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa ylläpitoon sisältyvät verot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Kiinteistövero, joka on kiinteistön omistamisen suurin kuluerä, on noussut asuinkerrostaloissa Helsingissä ja Tampereella yli 2,5-kertaiseksi 2000-luvun aikana.

Suomi on tunnettu vakaana toimintaympäristönä sijoittajille. Pitkittynyt veronkorotustrendi ja viivästyneen kiinteistöverouudistuksen aiheuttama epätietoisuus tekevät kuitenkin säröä tähän kuvaan. Varsinkin vaikeassa suhdannetilanteessa ennakoitava investointiympäristö edistäisi rakentamista ja lisäisi kiinteistöjen houkuttelevuutta sijoituskohteina, toteaa RAKLIn kiinteistösijoittamisen johtaja Miika Kotaniemi.

Verouudistus pelottaa

Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja on korotettu viimeisimmän kymmenen vuoden aikana lähes vuosittain. Isoista kaupungeista viisi kymmenestä aikoo korottaa kiinteistöveroa tämän vuoden aikana.

– Alalla odotetaan jopa hiukan pelonsekaisin tuntein kiinteistöverouudistusta, sillä se voi pahimmillaan johtaa kohtuuttomiin veronkorotuksiin. Suurin epävarmuus liittyy maapohjan verotusarvon määritykseen, jatkaa Kotaniemi.

Kiinteistöveron lisäksi kiinteistön omistamisen verokuormaa kasvattavat muutkin maksut. Esimerkiksi arvonlisävero ja siihen sidottu vakuutusmaksuvero ovat nousseet 22 prosentista 24 prosenttiin. Lisäksi kaukolämpöön sisältyvät valmisteverot sekä huoltovarmuusmaksut ovat yli kaksinkertaistuneet. Varainsiirtoveroa on nostettu 1,6 prosentista 2 prosenttiin.

Verojen osuus vuokrasta jopa yli 40 prosenttia

Verojen osuus kerrostalojen ylläpitokustannuksista oli keskimäärin 29,4 prosenttia vuonna 2019 Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Ylläpidon verojen osuus vuokrasta oli keskimäärin 8,8 prosenttia. Kun mukaan huomioidaan laskennalliset osuudet palvelukustannuksiin sisältyvistä veroista ja rakennusinvestointeihin sisältyvistä veroista ja veroluonteisista maksuista, on verojen osuus kerrostaloasunnon vuokrasta 43 prosenttia Helsingissä ja 41 prosenttia Tampereella.

RAKLIn vuoden 2018 selvitykseen verrattuna verojen osuus ylläpitokustannuksista on kasvanut kaikissa kaupungeissa; Tampereella 2,3 prosenttiyksikköä, Turussa 1,2 prosenttiyksikköä ja Helsingissä 0,5 prosenttiyksikköä.

RAKLIn 13.1.2021 julkaiseman selvityksen laati KTI Kiinteistötieto RAKLIn toimeksiannosta.

Kuvan lähde: RAKLI.